شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
en-USfa-IR
 

نمایشگاه ها

 


هشتمين نمـايشگـاه بيـن المللـي در و پنجـره و صنـايع وابستـه
دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيـزات آشپـزخانه،حمـام،سونا و استخر
 
 

با حمایت و همکاری

   
 
 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir