شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
en-USfa-IR

دهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
18 الي 21 بهمـن ماه 1395
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران

پیش ثبت نام

ثبت نام بازدیدکنندگان

مجوز برپایی نمایشگاه

اخبار نمایشگاه

نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

اطلاعات اولیه نمایشگاه

گروه های کالایی

مقررات عمومی نمایشگاه

هزینه مشارکت

فرم ها و دستور العمل ها

غرفه های ویژه

کتاب نمایشگاه

خدمات نمایشگاهی و تجهیزات اضافی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

مروری بر آخرین اطلاعات نمایشگاه


 

با حمایت و همکاری

   
 

 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir